Değerli Katılımcılar,

2009 yılında katıldığımız Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin iki senede bir gerçekleştirdiği Dünya Konferansına ev sahipliği yapmak için 2014 ve 2016 yıllarında niyet beyan etmiştik.

Başvurumuz üzerine Dünya Tarihi Kentler Birliği Yönetim Kurulu, 2018 dünya Konferansı’nın Bursa’da yapılması yönünde karar aldı.

Dünyanın tarihi kentlerini korumak ve geliştirmek amacıyla 1994 yılında kurulan Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin 2018 Dünya Konferansına ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Bursa,  tarihin doğal ve kültürel zenginliklerle harmanlandığı bir şehirdir. Tarihe yön veren öncü, kurucu ve girişimci bir şehirdir. 8500 yıllık tarihi ve kültürel birikimi, Lidya, Bitinya,  Roma, Bizans ve Osmanlı gibi farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmanın kazanımları, doğal güzelliklerin eşsizliği, modern şehircilik becerilerinin yansımaları, Bursa’yı daima cazibe merkezi yapmıştır.

Bir yandan geleneksel değerlerini koruyup geleceğe taşırken, bir yandan da onlardan aldığı ilhamla geleceğini inşa eden Bursa; Türkiye’de Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluşunu başlatarak yürütücülüğünü üstlenmiş, Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurulması ve geliştirilmesine öncülük etmiş, Avrupa Tarihi Termal Şehirler Birliği’nin ortak üyesi olarak Tarihi Termal Şehirler Avrupa Destinasyonu’nun bir parçası olmuş, Hanlar Bölgesi, Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü alanları ile 2014’te düzenlenen 38. Dünya Miras Komitesi toplantısında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 998. miras alanı olarak kabul edilmiştir.

Dünya Tarihi Kentler Birliği bugün 65 ülkede 115 üye ile birlikte, tarihi geçmişi olan şehirlerin korunması ve geliştirilmesi, tarihi mirasın dünya turizmine kazandırılması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Birliğin, üyeleri arasında bilgi birikiminin paylaşımıyla birlikte, şehirlerin refah seviyelerini yükseltmek, kültür ve turizme dayalı işbirliklerinin artırılmasını sağlamak için yaptığı çalışmalar takdire şayan çalışmalardır. Bursa olarak bu çalışmaların bir parçası olmaktan onur duyuyoruz.

Türkiye’den, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Bursa’mızdan Osmangazi Belediyeleri ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Dünya Tarihi Kentler Birliği’inin diğer üyelerle birlikte gerçekleştirdiği çalışmaların tüm tarihi şehirlere ilham olacağına inanıyorum.

Sizleri, Türkiye’nin adeta bir açık hava müzesi konumunda olan Bursa’mızda, tarihin, doğallığın ve çağdaşlığın muhteşem uyumuna şahit olmaya davet ediyorum.

Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

 

Tarihi Şehirlerin Değerli Başkanları ve Katılımcılar,

Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin Başkanlığını yürüyen şehir olarak 16. Dünya Tarihi Kentler Birliği Konferansı’nın Osmanlı İmparatorluğu’nun doğduğu şehir olan Bursa’da yapılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum.

Ev sahibi şehir Bursa’ya ve konferans hazırlıklarında yer almış olan herkese en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Bu seneki tema “Küreselleşmenin Geleneksel Yaşam Kültürleri Üzerindeki Etkileri” olarak belirlenmiştir.

Küreselleşme, günlük yaşamı kolaylaştıran iyileşmeler ve çevremizdeki büyük değişikliklerle birlikte sürüyor. Bu durum tüm tarihi şehirlerin genellikle birbirine zıt iki seçenekle karşı karşıya gelmesine yol açıyor; tarihi şehirler bir taraftan varlık ve geleneklerini gelecek nesillere aktarmak durumunda, diğer taraftan da bir yandan yerel ekonomiye hayat vermek için turizmi geliştirmek ve vatandaşlarının günlük yaşamlarına güvenlik ve emniyet sağlamak durumunda.

Kyoto Belediyesi 40 sene önce Kyoto Deklarasyonunu yayınlayarak, şehri Dünya Kültürlerinin Serbest Bir Şekilde Paylaşılacağı Açık Bir Şehir olarak ilan etti. Deklarasyon, şehirlerin “herhangi bir ülkenin insanlarının ırk, mezhep veya sosyal sistem fark etmeksizin serbest ve barışçıl bir şekilde bir araya gelme” hedefini içermektedir.

1. Dünya Tarihi Kentler Birliği Konferansının yapılmasından bugüne 30 sene geçti ve o günden bu güne kadar tüm dünyada farklı şehirlerde dünya konferansları düzenlendi ve bu koferanslarda katılımcılar, tarihi şehirlerin karşı karşıya kaldığı sorunları çözebilmek için görüş ve fikirlerini paylaşma imkanını elde etti.

Bu konferansların, her bir şehrin kültür, ekonomi ve çevrenin korunması alanlarında diğerlerinden elde edeceği bilgilerle tarihi şehirlerde sürdürülebilir kalkınmayı ve dünya barışını geliştirecek girişimleri artırabileceğine inanıyorum.

Hepinizi Eylül ayında Bursa’da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Saygılarımla,

Daisaku Kadokawa

Kyoto Belediye Başkanı