DÜNYA TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ KONFERANSI

TARİHE RENKLERLE DOKUNMAK!

KONULU RESİM YARIŞMASI SONUÇ BİLGİLENDİRMESİ

07-09 Eylül 2018 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenecek olan Dünya Tarihi Kentler Birliği Konferansı nedeniyle “Tarihe Renklerle Dokunmak” konulu uluslararası resim yarışması ile konunun öneminin öğrencilere benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin arttırılması, ayrıca dereceye girecek eserlerin çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda sergilenerek kültürel miras bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

Yarışmaya 15 farklı şehirden (Ballarat, Kazan, Shiraz, Tainan, Budapest, Nara, Kyoto, Kashan, Wuxi, İstanbul, Samsun, İzmir, Konya, Bursa, Kütahya ) katılım olmuştur ve aslı belediyemize ulaşan 96 resim değerlendirmeye hak kazanmıştır. 14 Ağustos 2018 tarihinde seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu teknik şartnameye uyan resimler arasından ödül kazanan yarışmacılar belirlenmiştir. Ödül kazanan yarışmacılara sırasıyla, 5 adet başarı ödülü, 5 adet mansiyon ödülü ve 1 adet Birlik başkanı – Jüri Özel ödülü verilecektir.

Yarışmaya katılan tüm resimler konferansın gerçekleştirileceği Bursa Tayyare Kültür Merkezi sanat galerilerinde 7 Eylül 2018 Tarihinde açılışı yapılacak olan “Tarihe Renklerle Dokunmak” Uluslararası Çocuk Resimleri Sergisinde Konferans boyunca sergilenecektir.

9 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan “Tarihe Renklerle Dokunmak” Uluslararası Çocuk Resim Yarışması ödül töreninde ödül kazamaya hak kazanan yarışmacıların ödülleri sahiplerine ulaştırılmak üzere ilgili belediye yönetici ve temsilcilerine teslim edilecektir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği olarak katılan tüm yarışmacılara teşekkürlerimizi sunarız.